Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

21. 12. 2009 14:30

Schůze vlády ČR, TK: 14.30 hod.

Členové vlády v pondělí 21. prosince od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o elektronických komunikacích

- návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010

- návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

- návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách a novely zákona o místních poplatcích

- poslanecký návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách

- návrh financování projektů rychlého dopadu v provinčním rekonstrukčním týmu Lógar v Afghánistánu z prostředků rezortu Ministerstva obrany

- Koncepci romské integrace na období 2010 – 2013

- konečné vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu druhé etapy

- zprávu o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a následujících letech

- návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

 

8.55 hod. – fototermín

14.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

 

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

 

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X