Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

7. 12. 2009 13:07

Schůze vlády ČR, TK: 13.30 hod

Členové vlády v pondělí 7. prosince od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

- návrh nařízení, kterým se stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu trestního zákoníku, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu trestního zákoníku

- návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

- senátní návrh novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

- poslanecký návrh novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

- projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- informaci o restrukturalizačním programu a dalších krocích procesu restrukturalizace společnosti České aerolinie a.s.

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X