Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

3. 5. 2010 13:30

Schůze vlády ČR, TK: 13.30 hod.

Členové vlády v pondělí 3. května od 10 hodin projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě

- Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016

- Strategii boje proti extremismu v roce 2009

- změnu usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících

- návrh na změnu Statutu a obměnu Rady vlády pro informační společnost

- žádost o souhlas vlády se zrušením státního podniku Národní hřebčín Kladruby n. L., státní podnik ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku

- Restrukturalizační plán společnosti České aerolinie a.s.

- informaci vlády ČR k usnesení Poslanecké sněmovny č. 1486 ze dne 6. listopadu 2009 ke Zprávě vlády o tendru na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

9.55 hod. – fototermín

13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X