Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

14. 12. 2009 13:30

Schůze vlády ČR, TK: 13.30 hod.

 

Členové vlády v pondělí 14. prosince od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o bankách

- návrh novely zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009

- návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí

- Analýzu využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize

- Strategii podpory logistiky z veřejných zdrojů

- Koncepci ekonomické regulace letiště Praha – Ruzyně

- Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2010 a příprava střednědobého výhledu jeho financování na léta 2011 až 2015

- Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2009 a návrh jeho zajištění v roce 2010

- Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596 

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X