Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

2. 11. 2009 13:30

Schůze vlády ČR, TK: 13.30 hod.

Členové vlády v pondělí 2. listopadu od 10 hodin projednají mimo jiné:
- návrh novely zákona o nadacích a nadačních fondech - poslanecký návrh novely zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách - vyhodnocení plnění dokumentu Národního akčního plánu boje proti terorismu, aktualizované znění pro léta 2007-2009 - navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, se společností KOMAS, spol. s r.o. a se společností ČSAP, s.r.o. - dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství - návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Havlíčkův Brod - návrh na schválení hodnotících komisí pro posouzení nabídek v rámci veřejných zakázek na implementaci informačních systémů Základních registrů podle zákona o základních registrech
Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz
9.55 hod. – fototermín 13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit) Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.
Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
Tiskový odbor Úřadu vlády ČR e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz telefon: 22400 2795/2376/2860/2596 www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X