Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

23. 10. 2009 15:41

Schůze vlády ČR, TK: 13.30 hod.

Členové vlády v pondělí 26. října od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh novely nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

- informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2009

- metodiku finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 - 2013

- informaci k podnětu Senátu Parlamentu České republiky na rozpuštění či pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy

- nominaci zástupců České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro nové funkční období 2010-2014

- návrh dalšího postupu v rámci veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X