Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

12. 7. 2010 13:00

Schůze vlády ČR, TK: 13.00 hod.


Členové vlády v pondělí 12. července od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh novely nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

- kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/17 Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí ministerstva obrany

- stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/19 - "Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury"

- stanovisko ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.09/11 – Správa daně z přidané hodnoty

- rozšíření programu Záruka (zvýhodněné záruky za úvěry) pro podnikatele postižené povodní v roce 2010

- předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejným zakázkám v předpokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH – projektů sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a návrhu na složení hodnotící komise

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

13.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X