Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

25. 9. 2006 16:56

Schůze vlády České republiky ve středu 27.9.2006

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 27. září 2006 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Vláda bude jednat mj. o Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, Navýšení výdajů na financování programu 236 210 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství a Zprávě o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2006. Dále bude vláda mj. informována o stavu plnění Harmonogramu čerpání prostředků strukturálních fondů alokace roku 2004 k datu 31. 7. 2006.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese:
http://vladce.vlada.cz/apac/www.htm

8.55 hod. – fototermín
12.00 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X