Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

9. 10. 2006 11:14

Schůze vlády České republiky- avízo

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 11. října 2006 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Vláda bude jednat mj. o Zprávě o plnění státního rozpočtu ČR za I. pololetí 2006, Volbě scénáře zavedení eura v České republice, Zprávě o životním prostředí ČR v roce 2005, Realizaci opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu v České republice a Návrhu na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Vláda bude informována o postupu přípravy zavedení výkonového zpoplatnění za užití vybraných komunikací od r. 2007, postupu jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním rámci ČR pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 - 2013 a souhrnné zprávě o jarní povodni 2006 na území České republiky.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese:
http://vladce.vlada.cz/apac/www.htm

8.55 hod. – fototermín
11.30 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X