Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

2. 10. 2006 13:44

Schůze vlády České republiky- avízo

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 4. října 2006 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Vláda bude jednat mj. o Návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007. Vláda bude také informována o činnosti České správy sociálního zabezpečení a o stavu v oblasti sociálního pojištění za rok 2005.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese:
http://vladce.vlada.cz/apac/www.htm

8.55 hod. – fototermín
12.00 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

V případě, že 4. října 2006 bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bude schůze vlády zahájena 20 minut po skončení jejího jednacího dne.

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X