Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

2. 2. 2007 14:32

Schůze české vlády 5. února 2007

Schůze vlády České republiky se koná v pondělí 5. února 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh nominace zástupců České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) - Změna v delegaci ČR do Výboru regionů, Definice sociálního bydlení, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na Olympijských hrách a Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen - kontrolního orgánu Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Dále bude vláda informována např. o Zabezpečení obhajoby ČR před Evropským soudem pro lidská práva ve věci regulace nájemních vztahů.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese:
http://www.vlada.cz/ v odkazu Programy jednání vlády

8.55 hod. - fototermín
12.00. hod - tisková konference (termín bude v pondělí ráno upřesněn)

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X