Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

19. 2. 2007 13:32

Schůze české vlády 21. února 2007

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 21. února 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006 a návrh dalšího postupu. Dále bude vláda informována např. o vývoji inflace v lednu 2007 a o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. - 3. čtvrtletí 2006.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese:
http://www.vlada.cz/ v odkazu Programy jednání vlády

8.55 hod. - fototermín
13.00 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn, vzhledem ke značnému počtu projednávaných materiálů předpokládáme pozdější začátek tiskové konference)

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X