Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

22. 1. 2007 14:43

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 24. ledna 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude projednávat mj. následující materiály: Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programovací období 2007 – 2013, Návrh na schválení konkrétních opatření k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění III. etapa, Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území podle ustanovení § 84 zákona č. 325/1999 Sb., a stanovení výše příspěvku pro rok 2007, Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/03 - "Prostředky určené na pořízení dálnice D8" a Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2006. Dále bude vláda informována např. o Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 a o Návrhu na poskytnutí pomoci perzekvovaným členům běloruské opozice a na podporu rozvoje občanské společnosti v Bělorusku.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz/ v odkazu Programy jednání vlády

8.55 hod. – fototermín
11.00 hodtisková konference

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X