Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

11. 12. 2006 11:47

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná v úterý 12. prosince 2006 v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4 Praha 1. Jednání vlády bude od 9.00 hod. předcházet zasedání Výboru pro Evropskou unii.

Úřad vlády ČRVláda bude jednat mj. o Návrhu postupu České republiky v řízení o porušení Smlouvy o založení ES za neúplnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, Návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, Senátním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, Národních programech podpory malého a středního podnikání na rok 2007 a Stanovisku Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.06/11 "Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury". Vláda bude dále mj. informována o stavu a postupu transformace Letiště Praha, s.p. na státem vlastněnou akciovou společnost.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády

8.55 hod. – fototermín
12.00 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X