Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

20. 11. 2006 12:53

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 22. listopadu 2006 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude jednat mj. o Postoji vlády ČR k otázce volného pohybu pracovníků pro občany Bulharska a Rumunska po přistoupení těchto států k EU, Souhrnné analýze působností vykonávaných orgány územních samosprávných celků, Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007, Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a Zprávě o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2006. Dále bude vláda informována o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen 2006 a o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2006.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády
8.55 hod. – fototermín
11.00 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X