Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

14. 11. 2006 10:41

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 15. listopadu 2006 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude jednat mj. o Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a obchodníky s cennými papíry, Kontrolním závěru z kontrolní akce NKÚ 06/04 "Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv", Stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/02 "Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků", Národním strategickém referenčním rámci České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013, Návrzích operačních programů pro období 2007-2013 a Změně usnesení vlády č. 312 ze dne 29.3.2006 o změně postupu financování výstavby dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika. Dále bude vláda informována o vývoji inflace v říjnu 2006 a Harmonogramu čerpání prostředků strukturálních fondů alokace roku 2004 - stav plnění k 30. 9. 2006.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády

8.55 hod. – fototermín
11.00 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X