Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

6. 11. 2006 17:13

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 8. listopadu 2006 od 19.30 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude jednat mj. o Návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy a o změně některých zákonů, Návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2007 a 2008, Pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru a Postupném snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých firem. Dále bude informována o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů v I. pololetí 2006, Analýze vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v I. pololetí 2006 a Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005.

Kompletní program schůze vlády

19.25 hod. – fototermín
21.30 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X