Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

16. 10. 2006 10:11

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 18. října 2006 od 10.00 hod. ve státním zámku v Kolodějích, K zámku 1, Praha 9.

Vláda bude jednat mj. o Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, Návrhu nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného, Koncepci péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu, Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektu a Materiálu ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/33 "Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě "Prohlášení o společném záměru".


program vlády

9.55 hod. – fototermín
12.00 hod. – tisková konference

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X