Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

15. 3. 2007 15:37

Schůze české vlády 19. března 2007

Schůze vlády České republiky se koná v pondělí 19. března 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

strakova akademie barvaVláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Kvantifikace závazků z PPP smluv, Zajištění nouzových zásob ropy a vybraných ropných produktů na období let 2007 až 2011, Strategie obnovy území postiženého v lednu 2007 a Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí.
Dále bude vláda informována např. o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2006, o plnění Doprovodného sociálního programu pro ocelářský průmysl za r. 2006 a o postupu v r. 2007 a o provedených opatřeních ze Zprávy o výsledcích vrchního státního dozoru v lesích a návrzích opatření.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz/, v odkazu Programy jednání vlády.

8.55 hod. - fototermín
12.00 hod. - tisková konference (termín bude v pondělí upřesněn)

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X