Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

2. 4. 2007 18:29

Schůze Bezpečnostní rady státu 3.4.2007

Zítra, v úterý 3. dubna 2007, se uskuteční od 9.00 hod. schůze Bezpečnostní rady státu (BRS) za účasti předsedy vlády ČR Mirka Topolánka. Schůze se uskuteční v budově Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

strakovka rytinaDůraz schůze Bezpečnostní rady státu je položen na body Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví v České republice a Zpráva o návrhu a realizaci systémových opatření k předcházení nežádoucích situací v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady. Oba body programu přitom reagují na současné nedostatky v daných oblastech a obsahují opatření k odstranění těchto nedostatků, která se se souhlasem BRS začnou realizovat.
Členové Bezpečnostní rady státu budou dále mj. seznámeni se Zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2006, Návrhy možností zdokonalení národního kontrolního režimu nakládání s vybranými rizikovými komoditami, Zprávou o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2006 a Aktuální úrovní zajištění kybernetické bezpečnosti České republiky.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X