Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

21. 5. 2007 16:09

Schůze Bezpečnostní rady státu

Zítra, 22. května 2007, se v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 od 9.00 hod. koná zasedání Bezpečnostní rady státu (BRS).

Stěžejním bodem jednání je Zpráva o stavu reformy ozbrojených sil ČR. Jejím cílem je poskytnout Bezpečnostní radě státu a následně vládě informace o stavu naplňování cílů a úkolů Koncepce výstavby profesionální Armády ČR. Členové Bezpečnostní rady státu budou dále seznámeni se Zprávou o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2006 a s Informací o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2006.

Po skončení jednání BRS nebude tiskový briefing, vydáme pouze tiskovou zprávu.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X