Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

28. 8. 2007 15:03

Jednání vlády ČR 29. srpna 2007

Vláda České republiky se sejde na svém pravidelném zasedání zítra, ve středu 29. srpna 2007, od 9.00 hod.

Na programu jednání vlády jsou mj. následující body: Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.
Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.
Jednání vlády bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tisková konference bude po ukončení jednání vlády ČR.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty