Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

24. 7. 2007 16:06

Jednání vlády ČR 25. července 2007

Vláda se sejde na svém pravidelném zasedání zítra, 25. července 2007. Jednání bude od 9.00 hod. předcházet zasedání Výboru pro Evropskou unii.

Do programu jednání jsou zařazeny mj. následující body: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů, Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/19 Letouny taktického letectva Armády České republiky, Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009, Žádost o vyslovení předchozího souhlasu vlády podle § 28 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, s vkladem majetku státu do společnosti Multidisplay s.r.o. a Restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.
Jednání vlády i zasedání Výboru pro Evropskou unii bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín
14.00 hod. – tisková konference
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty