Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

17. 7. 2007 17:18

Jednání vlády ČR + předběžné informace o bodech programu určených k projednání s rozpravou

Vláda ČR se sejde na svém pravidelném zasedání zítra, 18. července 2007, od 9.00 hod. Kromě oficiálního programu je zítřejší dopoledne obohaceno o jednání se zástupci Svazu měst a obcí ČR od 11. 30 hod.

Na programu jednání vlády jsou mj. následující body: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, Návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami bytového domu.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády.

Jednání vlády, i setkání se zástupci Svazu měst a obcí ČR, bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín
14.00 hod. – tisková konference

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X