Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

8. 3. 2009 20:09

9. 3.: Schůze vlády ČR, TK ve 11 hod.

Schůzi vlády v pondělí 9. března bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

- návrh nařízení vlády o mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva

- poslanecký návrh novely zákona o životním a existenčním minimu

- poslanecký návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

- poslanecký návrh novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

- analýzu možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště

- zprávu o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007 - 2008

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

11.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X