Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

25. 10. 2016 8:19

28. října 2016: Kramářova vila otevře ve státní svátek své brány veřejnosti

Úřad vlády ČR zpřístupní u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu 28. října 2016 veřejnosti Kramářovu vilu v Praze. Rezidence českých premiérů bude otevřena od 10.00 do 17.00 hodin.

Zájemci se mohou těšit na prohlídku interiérů i zahrady doprovázenou odborným výkladem historiků. Návštěvníci budou seznámeni s historií i současností vily i s životem jejích prvních majitelů, kterými byli 1. Předseda vlády Československa Karel Kramář a jeho manželka Naděžda.

Prohlídky Kramářovy vily budou probíhat v organizovaných skupinách v době od 10.00 do 17.00 hodin a poslední skupina návštěvníků bude do objektu vpuštěna v 16.00 hodin.

Termín

28. října 2016

Čas

10.00 – 17.00 hodin

Místo

Kramářova vila, Gogolova 212/1, Praha 1

Podrobnější informace o historii Kramářovy vily naleznete na webových stránkách /cz/urad-vlady/dalsi-objekty/kramarova-vila-3692/

Kontakt pro média na místě

Andrea Šlechtová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, tel: +420 725 736 268
 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X