Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

22. 3. 2019 11:56

25. března 2019: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 11.00 hod.

V pondělí 25. března 2019 proběhne od 9.00 hodin na Úřadu vlády 148. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

25. března 2019

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Časový harmonogram

08.55 – fototermín před začátkem jednání tripartity
09.00 – začátek jednání
11.00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)


Program jednání tripartity                                            

 • Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR
  Předložený materiál se zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost a nákladovou efektivitu českého zdravotnictví, přičemž hlavními výstupy jsou doporučení OECD. Zdravotní systém ČR dosahuje dobrých výsledků ve srovnání s ostatními ekonomikami střední a východní Evropy. Hlavní výzvou je zajistit udržitelnost financování v důsledku stárnoucí populace. Materiál je předkládán Ministerstvem zdravotnictví.
   
 • Novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která by zabezpečila pravidelnou každoroční valorizaci platby pojistného hrazeného státem za skupinu tzv. státních pojištěnců. Současná právní úprava je nepraktická, jelikož nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů ze systému veřejného zdravotního pojištění.
   
 • Informace o stavu implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti – eNeschopenky
  Materiál zpracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytuje sociálním partnerům aktuální informaci o stavu implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti. Materiál jednak popisuje technickou přípravu projektu elektronické neschopenky a také informuje o dalším postupu.
   
 • Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce
  Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá tripartitě materiál s návrhem dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce. Účelem zpracovaného materiálu je především podat informaci o současném stavu vyjednávání se sociálními partnery a informovat o dalším postupu prací v rámci legislativního procesu spojeného s novelizací zákoníku práce.
   
 • Energetické úspory v průmyslu ve vazbě na Strategický rámec ČR 2030
  Ministerstvo obchodu a průmyslu a Ministerstvo životního prostředí předkládají sociálním partnerům materiál se strategií vedoucí k dosahování energetických úspor v průmyslu. Ministerstvo obchodu a průmyslu usiluje o posílení národních programů na podporu úspor energie. Cílem je také motivovat podniky k realizaci úsporných opatření. Ministerstvo životního prostředí bude i nadále využívat systém emisního obchodování a bude poskytovat investice do modernizace odvětví energetiky.
   
 • Návrh zákona o odpadech
  Ministerstvo životního prostředí předkládá sociálním partnerům informaci o novele zákona o odpadech, ve které si stanovuje hlavní priority. Ministerstvo životního prostředí usiluje zejména o maximální legislativní podporu ke zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství, také chce posílit možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany a rovněž připravuje řadu jiných opatření. Ministerstvo počítá s účinností novely zákona od 1. ledna 2021.
   
 • Řešení financování vodního hospodářství
  Ministerstvo zemědělství předkládá sociálním partnerům variantní návrh na změnu systému financování státních podniků Povodí. Hlavním problémem současného vodního hospodářství je nedostatek finančních zdrojů. Ministerstvo zemědělství navrhuje současný systém financování posílit o vícezdrojové financování, avšak koncepčně navrhuje snížení ceny povrchové vody pro konečné odběratele, která by tak byla srovnatelná s okolními zeměmi Evropy.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací /cz/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.
 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X