Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

21. 2. 2013 18:20

22.02.2013: Podpis smluv o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi

V pátek 22. února proběhne ve 12 hodin formální podpis smluv o vypořádání podle zákona o majetkovém vyrovnání mezi Českou republikou, za níž jedná vláda ČR zastoupená předsedou vlády, a statutárními zástupci církví a náboženských společností. Po skončení podpisového aktu proběhne ve 12.40 tiskový brífink premiéra Petra Nečase.

Vláda uložila předsedovi vlády Petru Nečasovi uzavřít smlouvy s Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a.v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice.

Dohoda na zvoleném řešení – stanovení nároku na finanční náhradu zákonem a jeho stvrzení smlouvou uzavřenou mezi státem a dotčenou církví a náboženskou společností – byla dosažena při jednání mezi představiteli státu a reprezentacemi církví a náboženských společností v roce 2007 a byl potvrzen během jednání v roce 2011. Zákon o majetkovém vypořádání pak schválila Poslanecká sněmovna v loňském roce.

Otázky a odpovědi o vyrovnání státu s církvemi naleznete:

12.40 – tiskový brífink

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz 
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X