Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

26. 2. 2009 14:18

2. 3.: Schůze vlády ČR, TK v 11.30 hod.

Schůzi vlády v pondělí 2. března bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR, návrh na změnu a doplnění zákona o volbách do zastupitelstev krajů, zákona o volbách do zastupitelstev obcí, zákona o volbách do Evropského parlamentu

- návrh novely zákona o místních poplatcích

- poslanecký návrh novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona o jednacím řádu Senátu

- poslanecký návrh novely zákona o hospodaření energií

- doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k zařazení kolektivních zařízení denní péče o děti do doby nástupu povinné školní docházky do působnosti jednoho ministerstva

- novelu zákona o právu na informace o životním prostředí

Kompletní program je k dispozici na této stránce.

8.55 hod. – fototermín

11.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

(Upozornění: Tisková konference začne ihned po skončení jednání vlády. Po celou dobu jednání vlády bude novinářům k dispozici tiskový sál.)

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X