Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

30. 1. 2009 13:13

2. 2.: Schůze vlády ČR, TK ve 12 hod.

Schůzi vlády v pondělí 2. února bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a návrh novely zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

- návrh novely zákona o vojácích z povolání

- návrh novely zákona o Celní správě České republiky

- návrh novely nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

- odkup skládky v Pozďátkách

- informace o dalším průběhu příprav bezpečnostního zajištění předsednictví ČR v Radě EU

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz.

8.55 hod. – fototermín

12.00 hod. – tisková konference

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

(Upozornění: Tisková konference začne ihned po skončení jednání vlády. Po celou dobu jednání vlády bude novinářům k dispozici tiskový sál.)

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X