Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

18. 12. 2008 15:44

19. 12.: Schůze Bezpečnostní rady státu

Schůze Bezpečnostní rady státu se uskuteční v pátek 19. prosince od 8 hod. Na programu jednání je aktuální informace o aktivitách Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, Plán operační přípravy státního území České republiky na léta 2009 – 2012 a Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2009 – 2011. Členové Bezpečnostní rady státu projednají také zprávu o stavu implementace Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky, o dubnové inspekci Bezpečnostního úřadu NATO v ČR a o některých konkrétních opatřeních v přípravě bezpečnostního zajištění předsednictví ČR v Radě EU.

Po skončení schůze bude vydána krátká tisková zpráva.
Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2795/2376/2860/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X