Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

16. 1. 2009 16:41

19. 1.: Schůze vlády ČR, TK ve 13 hod.

Schůzi vlády v pondělí 19. ledna bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 (tento bod bude projednáván za přítomnosti prezidenta Václava Klause)

- návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti - základní principy

- návrh novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky

- poslanecký návrh novely zákona o správních poplatcích

- Bílou knihu terciárního vzdělávání

- návrh struktury, základních podmínek a kritérií veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

- současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí

- koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín (před začátkem schůze vlády)

9.55 hod. – fototermín (přivítání prezidenta V. Klause premiérem M. Topolánkem před budovou Úřadu vlády ČR)

13.00 hod. – tisková konference

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

(Upozornění: Tisková konference začne ihned po skončení jednání vlády. Po celou dobu jednání vlády bude novinářům k dispozici tiskový sál.)

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X