Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

13. 2. 2009 10:20

16. 2.: Schůze vlády ČR, TK ve 13 hod.

Schůzi vlády v pondělí 16. února bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- Národní protikrizový plán

- senátní návrh novely zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

- zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008 a návrh dalšího postupu

- projekt Budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku - fáze 4: Podpora vytvoření národní databáze cestovních dokladů

- zprávu o vyhodnocení pilotních projektů pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

- prominutí dluhu statutárnímu městu Mladá Boleslav

- kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 08/14 "Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny"

Kompletní program je k dispozici na této stránce.

8.55 hod. – fototermín

13.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

(Upozornění: Tisková konference začne ihned po skončení jednání vlády. Po celou dobu jednání vlády bude novinářům k dispozici tiskový sál.)

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X