Očekáváné události

11. 12. 2020 18:46

14. prosince 2020: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 11.00

V pondělí 14. prosince 2020 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference 156. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

14. prosince 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

9.00 – začátek jednání
11.00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

 • Diskuse k aktuálnímu stavu epidemiologické situace a přijímaným opatřením
  Bod bude projednán bez podkladového materiálu. Sociální partneři a členové vlády vyhodnotí opatření ke koronavirové krizi.
 • Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR
  Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh evropského právního rámce pro klima, jenž zakotví cíl klimatické neutrality do roku 2050. Materiál se současně věnuje studii dekarbonizace ekonomiky v ČR.
 • Národní plán obnovy
  Na červencovém zasedání EU byl přijat balíček ozdravných opatření a rozpočet na období 2021–2027 s cílem pomoci zemím EU zotavit se z následků pandemie a podpořit investice. Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků budou projekty v oblasti klimatu. Další klíčovou prioritou je digitální transformace ekonomik. Předkladatelem materiálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
  Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný harmonogram přípravy výstavby velkých dopravních staveb. Materiál také obsahuje informace ve vztahu k přípravě prioritních dopravních záměrů, pro které byl zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k opatřením přijatým vládou České republiky v rámci zamezení šíření koronaviru je, stejně jako na jaře a v souladu s krizovým opatřením, počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen. Přítomna budou pouze veřejnoprávní média a celoplošné televize. Pro ostatní média bude dostupná videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci rádi připojili, je nutná akreditace nejpozději do pondělí 14. prosince do 9.00 na e-mail akreditace@vlada.gov.cz. Akreditace je možná pouze pro novináře s dlouhodobou akreditací na tiskové konference pořádané Úřadem vlády.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X