Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

12. 6. 2018 13:44

13. června 2018: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 16.00 hod.

Ve středu 13. června 2018 proběhne od 14.00 hodin na Úřadu vlády 143. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

13. června 2018

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

13.55 – fototermín před začátkem jednání tripartity
14.00 – začátek jednání
16.00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

 • Návrh zvýšení minimální mzdy
  Podle posledních dostupných údajů bylo v roce 2017 odměňováno minimální mzdou 4,1 % zaměstnanců, což představuje 150 tisíc osob. Materiál Ministerstva práce a sociálních věcí navrhuje zavést zákonnou úpravu automatické valorizace minimální mzdy. Výsledkem této valorizace by mělo být to, aby minimální mzda dlouhodobě činila přibližně 40 % průměrné hrubé mzdy. Pro následující rok 2019 MPSV navrhuje stanovit novou úroveň minimální mzdy na 13 000 Kč za měsíc nebo na 13 200 Kč za měsíc, což představuje zvýšení minimální mzdy o 800 Kč až 1 000 Kč vůči současnému stavu.
 • Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
  Materiál Ministerstva dopravy informuje o skutečnosti, že ze strany Ministerstva životního prostředí jsou vydána závazná stanoviska ke všem prioritním dopravním záměrům a rovněž jsou u všech zahájena zadávací řízení. Resort dopravy také sděluje, že se podařilo napravit zpoždění, které se v přípravě dopravních staveb nakumulovalo v předešlých letech, a že k realizaci bude připraveno více staveb, než bude možné rozpočtově pokrýt.
 • Situace v oblasti kultury
  Česká republika - kulturní země je materiálem Ministerstva kultury, který informuje o jejím současném stavu. Materiál pojednává o finančním rámci, o investicích do kulturní infrastruktury nebo o platových poměrech zaměstnanců pracujících v kulturní sféře. V oblasti platů Ministerstvo kultury navrhuje nárůst tarifů o 10 % a nad to ještě 500 Kč každému zaměstnanci měsíčně.
 • Finanční rámec společné zemědělské politiky EU po roce 2020
  Materiál Ministerstva zemědělství pojednává nejen o stávajícím finančním rámci Společné zemědělské politiky EU a jeho rozpočtových prioritách, ale také podrobně informuje o stavu vyjednávání a tvorbě rozpočtu pro nadcházející období. Aktuální podobu dojednaného Víceletého finančního rámce pro období 2021 - 2027 považuje Ministerstvo zemědělství za nevyváženou.
 • Tripartita se bude zabývat také návrhem Programového prohlášení vlády ČR, přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a Ministr průmyslu a obchodu bude informovat sociální partnery o stávajícím vývoji v záležitosti OP PIK.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na /cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/.Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Mgr. Barbora Peterová
mluvčí vlády
Government Spokesperson

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 058
M: +420 723 707 619
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X