Očekáváné události

9. 10. 2020 15:45

12. října 2020: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 11.30 hod.

V pondělí 12. října 2020 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference 154. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

12. října 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

9.00 - začátek jednání
11.30 - tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

 • Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021
  MF sestavilo návrh státního rozpočtu na rok 2021, který reflektuje přetrvávající dopady pandemie, vládní opatření k jejich zmírnění a dlouhodobé priority vlády. Státní rozpočet bude v roce 2021 hospodařit s příjmy ve výši 1328,2 mld. Kč, výdaji ve výši 1648,2 mld. Kč, schodkem 320 mld. Kč a rekordními investicemi za 186,9 mld. Kč.
   
 • Nový stavební zákon
  MMR informuje o postupu přípravy návrhu nového stavebního zákona, který povede ke zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů, jež jsou ve vztahu k veřejnému stavebnímu právu v ČR.
   
 • Sociální opatření v souvislosti s útlumem těžby uhlí (v návaznosti na výstupy z jednání Uhelné komise); Akční plán Programu RE:START
  MPO informuje o opatřeních související s útlumem těžby ve společnosti OKD a společnosti Sokolovská uhelná a.s. Cílem je snížení negativních sociálních dopadů na propouštěné zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. MMR předkládá akční plán programu RE:START a aktuální stav přípravy Fondu pro spravedlivou transformaci.
   
 • Vládní návrh dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021
  Materiál MPSV se věnuje příspěvku odborovým a zaměstnavatelským organizacím na podporu vzájemných jednání, která se týkají zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových a sociálních podmínek.
   
 • Valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí
  MPSV předkládá sociálním partnerům materiál, který je zaměřen na zvláštní příplatek a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k opatřením přijatým vládou České republiky v rámci zamezení šíření koronaviru je, stejně jako na jaře a v souladu s krizovým opatřením, počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen. Přítomna budou pouze veřejnoprávní média a celoplošné televize. Pro ostatní média bude dostupná videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci rádi připojili, je nutná akreditace nejpozději do 12. října do 9.00 na e-mail akreditace@vlada.gov.cz. Akreditace je možná pouze pro novináře s dlouhodobou akreditací na tiskové konference pořádané Úřadem vlády.

Fototermín na začátku jednání se vzhledem k přijatým opatřením neuskuteční.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X