Očekáváné události

7. 6. 2019 13:41

10. června 2019: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 12.00 hod.

V pondělí 10. června 2019 proběhne od 8.00 hodin na Úřadu vlády 149. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

10. června 2019

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

07:55 – fototermín před začátkem jednání tripartity
08.00 – začátek jednání
12:00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)

Program jednání tripartity:

 • Situace ve zdravotnictví
  Ministerstvo zdravotnictví předkládá sociálním partnerům materiál, který řeší personální situaci ve zdravotnictví a financování zdravotnictví v příštím roce. Ministerstvo také zpracovalo finanční výhled pro nadcházející roky a zabývá se i novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění a novely zákonů ve vazbě na zdravotní pojišťovny.
   
 • Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2020
  Ministerstvo financí připravilo materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022" Návrh státního rozpočtu na rok 2020 je předkládán jako schodkový v objemu příjmů 1558,1 mld. Kč a v objemu výdajů 1598,1 mld. Kč. Státní rozpočet se navrhuje se schodkem ve výši 40 mld. Kč.
   
 • Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině, Změna systému financování státních podniků Povodí
  Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody uložilo Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí zpracovat zprávu o zadržování vody v krajině a realizovaných opatření v boji proti suchu. Materiál také řeší změnu financování státních podniků Povodí.
   
 • Realizace opatření k řešení kůrovcové kalamity
  Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve své zprávě informují o doposud způsobených škodách kůrovcem, predikují rozsah budoucích ztrát a navrhují postupy vedoucí ke zmírnění kůrovcové kalamity.
   
 • Další postup v digitální agendě
  „Digitální Česko“ je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí digitální revoluce. „Digitální Česko“ zastřešuje tři hlavní pilíře, kterými jsou „Česko v digitální Evropě“, „Informační koncepce České republiky“ a „Koncepce Digitální ekonomika a společnost“. Materiál je předkládán vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci.
   
 • Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury
  Ministerstvo dopravy informuje sociální partnery, že v letošním roce bude uvedeno do provozu 23,5 km dálnic, 35,3 km silnic první třídy a 93,2 km železničních staveb s cenou nad 300 mil. Kč. Ministerstvo dopravy také informuje, že v letošním roce dojde k zahájení staveb silnic I. třídy a dálnic v celkovém rozsahu 177,6 km a 135,7 km železničních staveb.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací /cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/  Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X