Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

30. 3. 2009 8:05

30. 3.: Schůze vlády ČR, TK ve 13 hod.

Schůzi vlády v pondělí 30. března bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru

pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví

- návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o stabilizaci

veřejných rozpočtů a zákona o daních z příjmů

- Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR

- Analýzu možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění

hlubinného úložiště

- souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce

2007

- poslanecké návrhy novel zákonů o zaměstnanosti, o zápisech vlastnických a

jiných věcných práv k nemovitostem, o vysokých školách, o podpoře sportu

 

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

13.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

 

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X