Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 4. 2018 9:47

Změny ve státním rozpočtu ve prospěch jízdného zdarma se peněz na platy učitelů ani na vědu a výzkum nedotknou

Premiér Andrej Babiš a ministerstva financí a školství, mládeže a tělovýchovy se důrazně ohradili proti nepravdivým informacím na sociálních sítích, které spojují rozhodnutí vlády zavést pro žáky, studenty a seniory novou 75% slevu na jízdné ve vlacích a autobusech s údajným omezením výdajů na platy učitelů a škrtům v rozpočtu pro vědu a výzkum.

Premiér Andrej Babiš označil tyto zprávy šířené na facebooku a twitteru za dezinformaci. „Našli jsme peníze, které ministerstva nebyla schopna utratit… To znamená, že se o tyto úspory nemůžou, a logicky tedy ani nebudou snižovat platy učitelů,“ uvedl předseda vlády.

Podle premiéra se jedná o celkem 170 miliard korun, přičemž na rezortu školství jde o částku 400 milionů korun. „Byly to peníze z nevyčerpaného investičního programu vysokých škol a peníze především z nedočerpání a kurzových úspor v mezinárodní vědecké spolupráci,“ upřesnil premiér Babiš.

Podobně se ve svém stanovisku vyjádřilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Snížení rozpočtu ministerstva školství v souvislosti se zavedením zlevněného jízdného se žádným způsobem nedotklo financí na regionální školství, tedy platů pedagogických či nepedagogických pracovníků nebo ostatních neinvestičních výdajů regionálního školství,“ konstatovalo ve své tiskové zprávě: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyjadreni-msmt-ke-snizeni-rozpoctu-ve-vazbe-na-zlevnene.

Kromě kompenzace dopravcům za ušlý zisk po zavedení slev (3,26 miliardy Kč) rozhodla vláda 27. března 2018 mj. také o přidělení dotace krajům na opravy silnic II. a III. tříd (3 miliardy korun) a na zmírnění škod způsobených zemědělcům mrazem a suchem (2,15 miliardy Kč). Tyto nové položky ve státním rozpočtu nebudou mít podle Ministerstva financí žádný dopad na financování plánovaných výdajů, nedojde k žádnému omezení ani snížení investičních, platových ani jiných priorit a záměrů rezortů.

„Usnesení vychází z důkladné analýzy čerpání rozpočtovaných výdajů v prvním čtvrtletí letošního roku a sleduje trend zkvalitňování řízení veřejných financí, který musí umět reagovat na vývoj reálného čerpání, nikoliv pouze na konci roku účetně zachycovat rozdíl mezi plány a skutečností, což by vedlo pouze k další nežádoucí a dlouhodobě ze všech stran kritizované kumulaci nespotřebovaných výdajů,“ vysvětlilo Ministerstvo financí: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/presunem-necerpanych-vydaju-nedochazi-k-31518

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie