Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Kontakty pro média

Tiskový mluvčí

Václav Smolka byl jmenován tiskovým mluvčím vlády Petra Fialy, 17. prosince 2021.

Václav Smolka
ředitel odboru komunikace
mobil: +420 224 002 058
smolka.vaclav@vlada.cz

Odbor komunikace

Vanesa Šandová

vedoucí tiskového oddělení a šéfredaktorka webových prezentací vlada.cz
tel.: +420 224 002 314
sandova.vanesa@vlada.cz

Petr Kučera

tel.: +420 224 002 625
kucera.petr@vlada.cz

Pavel Zoreník

tel.: +420 224 002 052
zorenik.pavel@vlada.cz

Jakub Tomek

vedoucí Oddělení komunikace předsedy vlády
tel.: +420 224 002 392
tomek.jakub@vlada.cz

Eliška Kopánková

tel.: +420 224 002 054
kopankova.eliska@vlada.cz

Petra Knoblau

tel.: +420 224 002 376
knoblau.petra@vlada.cz

Tomáš Medek

tel.: +420 224 002 596
medek.tomas@vlada.cz

Martina Toulová

vedoucí Oddělení administrativní podpory

tel.: +420 224 002 059
toulova.martina@vlada.cz

Ivana Krejčiříková

koordinátorka akcí pro veřejnost

tel.: +420 224 002 602
krejcirikova.ivana@vlada.cz