Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 2. 2009 16:20

Zvací dopis premiéra ČR a předsedy Evropské rady Mirka Topolánka na neformální Radu 1. března

"Současný stav vyžaduje, abychom na nejvyšší úrovni potvrdili svůj závazek postavit se dopadům krize společně a koordinovaně," píše mimo jiné ve zvacím dopise M. Topolánek.

Vážená paní/Vážený pane,

je mi ctí pozvat Vás na neformální setkání hlav států a vlád členských zemí Evropské unie, které se bude konat v neděli 1. března 2009 v Bruselu. Setkání proběhne formou oběda, který bude zahájen ve 13. hodin v budově Justus Lipsius Rady Evropské unie.

Čelíme krizi, která nemá obdoby. Prvotní otřesy na finančních trzích, které byly uvedeny do pohybu nedbalostí některých bank, přerostly ve velkou finanční krizi, jejíž negativní projevy se přelévají do reálné ekonomiky. Současný stav vyžaduje, abychom na nejvyšší úrovni potvrdili svůj závazek postavit se dopadům krize společně a koordinovaně.

Proto navrhuji, abychom se sešli ještě před pravidelným jarním summitem k projednání dalších kroků v boji proti krizi a abychom se zaměřili především na následující témata:

Pokud jde o finanční sektor, na prvním místě je třeba postarat se o obnovení úvěrových toků v ekonomice. To vyžaduje zásah na mnoha frontách včetně problematiky toxických aktiv bank. Krize rovněž poukázala na akutní potřebu zdokonalit regulaci a dohled nad finančními institucemi. Dále je potřeba se zamyslet nad způsoby, jak posílit makrofinanční stabilitu v Evropě.

V oblasti reálné ekonomiky je nezbytné nadále koordinovat realizaci národních plánů obnovy na základě pravidel, která jsme přijali v prosinci 2008. Implementaci Evropského plánu hospodářské obnovy podrobněji zhodnotíme na summitu 19. a 20. března, ale již na neformálním nedělním setkání bychom se měli věnovat prostředkům, které podpoří náš průmysl včetně sektoru automobilového průmyslu při současném zachování rovných podmínek pro všechny podniky. Musíme zdůraznit klíčovou roli, kterou hraje jednotný trh v posilování odolnosti evropského hospodářství.

Je třeba, aby se opatření na podporu bankovnictví a průmyslu na národní úrovni vzájemně posilovala a vyhnout se negativním vedlejším vlivům. Měli bychom se zamyslet nad tím, jaké konkrétní kroky lze podniknout, abychom pro tento účel zajistili co nejlepší vzájemnou konzultaci a spolupráci. Rovněž je třeba, abychom potvrdili závazek vrátit se co nejdříve ke střednědobým rozpočtovým cílům.

Konečně je třeba zdůraznit, že bychom si měli rovněž vyměnit zkušenosti, jak nejlépe podpořit zaměstnanost a zabránit ztrátě pracovních míst, případně tuto ztrátu omezit. K tomuto závažnému tématu se samozřejmě vrátíme na jarním zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. března i na mimořádném summitu, který svolávám na květen.

Požádám José Manuela Barrosa, aby nás v neděli informoval o záměrech Komise v těchto oblastech. Vzhledem k významu finančního sektoru jsem rovněž pozval prezidenta Evropské centrální banky, aby se s námi podělil o své názory na tyto záležitosti.

Rovněž požádám Gordona Browna, jakožto předsedu skupiny G20, a Angelu Merkelovou v návaznosti na setkání, které svolala na 22. února, aby nás informovali o probíhajících přípravách nadcházejícího summitu G20. Tyto informace budou užitečné při přípravě na naše formální zasedání ve dnech 19. a 20. března, na němž bude přijata pozice Evropské unie pro summit v Londýně.

Vzhledem k neformální povaze našeho setkání nebudou přijaty žádné závěry. Jelikož je však důležité našim občanům předat jasné sdělení o tom, jaké kroky Evropská unie a její členské státy podnikají, mám v úmyslu připravit krátké společné tiskové prohlášení.

Těším se, že se s Vámi brzy setkám v Bruselu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie