Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 9. 2009 10:54

Zpětně se zvyšuje přídavek na dítě

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla o navýšení přídavku na dítě. Navýšení platí zpětně od 1. července 2009.

Díky změně právního předpisu se přídavek na dítě zvýší o 50 Kč měsíčně. Nově tak bude poté, co právní předpis vyjde ve Sbírce zákonů (což by mělo být 24. září 2009), vyplácen přídavek na dítě ve výši 550 Kč pro dítě do 6 let věku, 660 Kč pro dítě ve věku od 6 do 15 let a 750 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let.

Ke stejnému datu, tedy se zpětnou účinností od 1. července 2009, se zvýší také hranice příjmu rozhodná pro nárok na přídavek na dítě. A to z 2,4násobku částky životního minima rodiny na 2,5násobek. V praxi to podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí znamená, že na přídavek na dítě bude mít nově nárok cca 32 tisíc dětí.

Lidem, kteří už přídavek na děti pobírají, se dávka zvýší automaticky, aniž by o to museli žádat. Od úřadů práce také zpětně dostanou doplatek dávky za dobu od 1. července 2009. Lidé, kterým vznikne nárok na přídavek na dítě nově, budou muset o dávku požádat na předepsaném formuláři. Dostupný je na každém úřadu práce a také na integrovaném portálu MPSV v části Formuláře.

Podání žádosti není vhodné odkládat. Nárok na výplatu přídavku na děti totiž zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který dávka náleží. To znamená, že o dávku je možné požádat nejdéle za tři měsíce zpětně, za červenec tak do konce září.

Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie