Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 5. 2009 15:54

Zástupci ministerstev životního prostředí a financí EU diskutovali o boji se změnou klimatu

Dnes se v Praze konalo druhé neformální zasedání.

Účastníci jednání projednávali finanční aspekty budoucích mezinárodních opatření v oblasti klimatu. Setkání tak navázalo na první úspěšné jednání konané v únoru letošního roku.

V rámci pátečního mítinku, které za české předsednictví vedli první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík a zástupce ministerstva financí ve Výboru pro hospodářskou politiku Jiří Palán, se představitelé ministerstev životního prostředí a financí zaměřili na body, které jarní Evropská rada označila za prioritní v oblasti financování změny klimatu. Tehdy se Evropská rada zabývala rozsahem předpokládaných finančních potřeb pro boj s klimatickými změnami, způsobem jejich získávání, správou a efektivním přerozdělením ve prospěch rozvojových zemí.

Účelem setkání bylo také sladit názory a dosáhnout jednotné evropské pozice pro další vyjednání o nové globální klimatické dohodě, která by měla být uzavřena na prosincové konferenci UNFCCC v Kodani. Zároveň byl navrhnut plán spolupráce během nadcházejícího švédského předsednictví.

Závěry setkání se také odrazí v podkladech pro jednání Rady EU pro životní prostředí 25. června v Bruselu, Rady ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti (tzv. Rada ECOFIN) 9. června v Lucemburku a také pro červnovou Evropskou radu. „Měli jsme možnost podruhé se setkat se svými evropskými kolegy z ministerstev financí a ministerstev životního prostředí a zkoordinovat své postoje před červnovou Evropskou radou, která by měla potvrdit připravenost Evropské unie bý globálním leaderem pro uzavření Kodaňské dohody,“ řekl Jan Dusík, první náměstek ministra životního prostředí ČR.

Evropská unie se už zavázala k redukci emisí skleníkových plynů o 20 procent do roku 2020 oproti 1990 (podmíněně o 30 procent v případě podobných závazků významných světových emitentů). Bez zapojení globálních hráčů, jako například USA, Číny,Ruska a Indie, bude pro Unii dosažení ambiciózních cílů velmi složité. České předsednictví vede aktivní diplomatickou politiku, která má tyto ekonomiky přesvědčit, k přistoupení k nové klimatické dohodě, která má být vyjednána v prosinci v Kodani. „Aby tato dohoda fungovala, je nutné zavést funkční finanční mechanismy, prostřednictvím kterých by rozvinuté země pomohly rozvojovým zemím zmírnit předpokládané dopady klimatických změn,“ řekl Jiří Palán, zástupce MF ČR ve Výboru pro hospodářskou politiku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie