Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 11. 2012 15:33

Zákon o narovnání státu a církví bude platit

Zákon o narovnání vztahu státu a církví může po více než 22 letech začít platit. Legislativní proces byl definitivně ukončen.

Prezident republiky Václav Klaus dnes oznámil, že zákon nebude vetovat, nepřipojil pod něj ale ani svůj podpis. Norma tak od příštího roku může začít platit.

Narovnání vztahu státu s církvemi považuji za důležitý krok nejen z hlediska napravení historických křivd komunistického režimu, ale i k postupnému odbourání finanční závislosti církví na státu, což je v Evropě naprostá anomálie, a odblokovaní rozvoje 1200 měst a obcí po dvaceti letech nejistoty,“ reagoval dnes na prezidentův krok premiér Petr Nečas.

Vypořádání s majetkovými křivdami způsobenými za minulého režimu ukončí především ekonomickou závislost církví a náboženských společností na státu, který je dosud financoval ze svého rozpočtu. Zahrnuje navrácení jak nemovitého majetku, tak finanční kompenzace.

Stát vrátí 75 miliard v naturáliích, finanční náhrada činí 59 miliard

Celkový objem naturálních restitucí bude nakonec činit 75 miliard korun, finanční náhrady za nevrácený původní církevní majetek budou vyplaceny v hodnotě 59 miliard korun, a to ve 30 ročních splátkách.

Hlavní část majetku, který bude církvím a náboženským společnostem vrácen, tvoří zejména zemědělské nemovitosti. Jedná se především o pole, lesy, rybníky a související stavby, se kterými církve a náboženské společnosti dříve samy hospodařily.

Hranice února 1948 nebude prolomena

Náprava se vztahuje na majetek zabavený v rozhodném období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Podle dohody se ale navrácení netýká majetku zabaveného na základě Benešových dekretů. Premiér Petr Nečas v září svým dopisem prezidenta republiky ujistil, že hranice 25. února 1948 nebude prolomena.

Rozhodnutí o vrácení majetku bylo učiněno již na začátku 90. let. V zákoně o půdě z roku 1991 se ale objevil blokační paragraf na církevní majetek s přímým poukazem na přijetí prováděcích zákonů, které však nebyly dodnes přijaty. Neexistence této normy často blokuje možnosti obcí rozvíjet například stavební či komerční aktivity právě kvůli nedokončeným restitucím.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie