Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 8. 2007 10:41

Žadatelé Společného regionálního operačního programu obdrželi z EU již sedm miliard Kč

Přes tisíc projektů Společného regionálního operačního programu (SROP), vyhlášeného pro období 2004-2006, bylo ke konci července připraveno k proplacení.

Žadatelům o dotace z českých regionů přibylo na účty více než sedm miliard korun. Společný regionální operační program, do kterého se zapojilo více nežpřes pět tisíc žadatelů, byl největším z operačních programů v České republice pro období 2004-2006. Jedná se o jeden z dotačních programů, který poskytoval obcím a krajům možnost čerpat evropské peníze v letech 2004-2006.

SROP zahrnuje rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy). Podporuje především aktivity, jejichž realizace spadá do působnosti obcí nebo krajů. Je zaměřen na zlepšení jejich celkové úrovně, například na tvorbu nových pracovních míst v regionálním i místním měřítku nebo na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí.

Nejvýznamnější podíl ze všech proplacených projektů SROP tvoří projekty příjemců dotací Regionální podpory podnikání. Největší část finančních prostředků však byla vyčleněna zájemcům o evropské peníze v rámci další priority Společného regionálního operačního programu - Regionální rozvoj infrastruktury, jejíž projekty ale kvůli velké časové náročnosti zaujímají z pohledu závěrečného proplácení až druhé místo.

Příkladem úspěšně realizovaného záměru může býtje mimo jiné projekt statutárního města Ústí nad Labem, předložený do Společného regionálního programu pod názvem "Bezbariérově a ekologicky - nákup trolejbusů pro Ústí nad Labem". Díky dotaci ve výši 66 milionů korun mohl magistrát města zakoupit šest nových nízkopodlažních trolejbusů a bezplatně je věnovat k užívání Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem. Nízkopodlažní trolejbusy, vhodné i pro starší a méně pohyblivé občany, výrazně usnadnily přepravu například na lince, která vede vedoucí do ústecké Masarykovy nemocnice.

Pro nové období 2007-2013 je pak místo jednoho Společného regionálního operačního programu přichystáno celkem sedm tématicky stejných regionálních operačních programů, (ROP) v celkovém objemu přes sto miliard korun.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie