Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 6. 2007 23:13

Za korupci veřejných činitelů mají hrozit vyšší tresty

Kabinet hodlá zvýšit tresty za korupci veřejných činitelů. Na včerejším zasedání proto přijal novelu, která počítá se zvýšením nejvyšší sazby za přijímání úplatků.

Sazba by se zvýšila z původních osmi na dvanáct let vězení, u podplácení z jednoho roku na dva, v závažnějších případech až na pět let. Norma zavádí i trest zákazu činnosti zkorumpovaných úředníků a funkcionářů i s možností zabavení majetku.

"Současná úprava sice do značné míry vyhovuje vnitrostátním požadavkům a mezinárodním závazkům, ale vzhledem k tomu, že korupce je závažným celospolečenským fenoménem, nejeví se nadále jako dostatečně přísná," tvrdí předkladatel novely, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Funkcionáři odsouzení za korupční jednání podle novely nebudou moct dál vykonávat svou činnost. Pospíšil požaduje zákaz činnosti až na deset let u pachatelů příjmajících úplatek, protože jsou v postavení, kdy mohou ovlivnit veřejné rozhodnutí.

Schválí-li návrh i poslanci a senátoři, bude moci soud také nechat pachateli propadnout majetek. Novela se týká i těch, kteří o korupci ví, ale neoznámí ji. Finanční ústavy podle zákona budou muset hlásit podezření z úplatkářství orgánům činným v trestním řízení.

Za praní špinavých peněz bude možné uložit až desetiletý trest odnětí svobody namísto nynějších osmi let. V nejzávažnějších případech nebude možné podmíněné propuštění po polovině výkonu trestu, ale až po dvou třetinách.

Novela vychází z doporučení mezinárodních organizací a z dlouhodobé koncepce, kterou schválila vláda koncem října. Kabinet chce korupci potlačovat i s pomocí speciálních protikorupčních senátů.

Některé změny byly připraveny už v návrhu nového trestního zákoníku, který však Poslanecká sněmovna neschválila.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie