Aktuálně

26. 3. 2021 20:23

Výsledky mimořádného jednání vlády 26. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Prodloužení stávajících krizových opatření
(odůvodnění usnesení č. 315)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Změna Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do České republiky 
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Problematika zajištění testovacích sad pro pokračování testování ve státní správě
čj. 317/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X