Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 2. 2022 15:23

Výsledky mimořádného jednání vlády 25. února 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Prohlášení vlády k hybridnímu působení proti zájmům České republiky v souvislosti s agresí Ruské federace proti Ukrajině
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh preventivních opatření navyšujících kybernetickou bezpečnost České republiky
čj. 183/22
Předkládá: ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Usnesení vlády o poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území České republiky („Program pomoci občanům Ukrajiny“) a realizaci souvisejících opatření
čj. 182/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh na poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině
čj. 181/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Opatření v oblasti civilního letectví
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh usnesení vlády České republiky o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Ruské federace
čj. 180/22
Předkládají: ministr zahraničních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie