Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 3. 2021 13:38

Výsledky mimořádného jednání vlády 2. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
(odůvodnění usnesení č. 243)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob
(odůvodnění usnesení č. 244)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování karantény a izolace
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Změna usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1250, k zajištění komunikační kampaně Ministerstva vnitra k digitalizaci státní správy České republiky
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X