Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 9. 2021 9:40

Výsledky mimořádného jednání vlády 10. září 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Změna Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o testování pacientů v dlouhodobé lůžkové péči a uživatelů pobytových sociálních služeb a o testování zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotncitví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie